Saliance

Petra van Alphen

Saliance@outlook.com

   06 51 93 64 60

Individuele therapie

Deze vorm van therapie is gericht op het individu zelf en bestaat uit cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit twee vormen van therapie: 1) Cognitieve therapie, waarbij het gedrag en gedachten worden behandeld welke het probleem in stand houden. Uw probleem wordt besproken en behandeld. 2) Gedragstherapie is voornamelijk gericht op het aanpassen van gedrag. Het gedrag wat u vertoont bepaald in belangrijke mate hoe u zich voelt. Samen met de therapeut brengt u het problematische gedrag en omstandigheden in kaart en gaat u inventariseren en oefenen in een beter passende gedachten en gedrag. Soms zijn er belangrijke zaken en gebeurtenissen in het leven welke vanuit een eigen standpunt worden bekeken. In deze vorm van therapie gaat u als expert samen met de therapeut op zoek of uw denkwijze helpt en/ of dat er een andere manier van denken beter helpt. Daarvoor is het nodig dat u ook in de praktijk gaat oefenen met passende gedachten en of gedrag en maakt de therapeut gebruik van huiswerkafspraken of oefeningen. Door deze huiswerkopdrachten wordt u zelf actief in uw behandeling.

Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief, zeker op langere termijn. De gemiddelde behandelingsduur varieert en zit tussen de zes á vijfentwintig sessies. Dat betekent dat u bij een frequentie van éénmaal per week, enkele maanden met de behandeling bezig bent. Dit gaat altijd in overleg met u. Voor cognitieve gedragstherapie is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De huisarts kan u verwijzen naar instellingen voor behandeling of naar een vrijgevestigde cognitief gedragstherapeut. De kosten worden bijna altijd vergoed via u zorgverzekering. Neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verassingen komt te staan!

Individuele Therapie

Soms voel je je niet lekker in je vel heb je last van verdriet, angst of een vervelende gebeurtenis waardoor je niet goed kan functioneren. Door middel van cognitieve gedragstherapie ga je in samenwerking op zoek hoe hiermee om te gaan.

Relatie THERAPIE

De basis voor een goede partnerrelatie komt tot stand en houdt stand door de betrokkenheid voor elkaar, het emotioneel verbonden voelen en zich voldoende veilig voelen naar elkaar toe om gedachten en gevoelens uit te spreken.

Gezins Therapie

Soms is de harmonie in het gezin weg dat leidt tot ruzie en onenigheid over soms hele kleine en banale zaken. Met gezin therapie gaan we op zoek waar de oorzaak ligt en hoe de situatie hanteerbaar te maken en weer leefbaar.