Saliance

Petra van Alphen

Saliance@outlook.com

   06 51 93 64 60

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek wordt uitgevoerd op het terrein van de psychologie omdat het soms handig is om meer duidelijkheid te verkrijgen in het gedrag van het individu. Behalve dat diagnose een verklaring kan geven, kan het richting geven hoe men beter met het individu om kan gaan. Het kan een beter functioneren tot stand brengen soms door eenvoudige aanpassingen in de omgeving. Diagnostiek is een proces waarin getracht wordt een beeldvorming te verkrijgen van een individu. Dit beeld kan ook beperkt blijven tot één aspect van het psychisch functioneren, zoals de intelligentie of motivatie. Dit gaat gepaard met behulp van gestandaardiseerde tests. Voor het uitvoeren van test is een kwalificatie nodig en een bepaalde deskundigheid. Men moet beschikken over (psycho-) diagnostische vaardigheden en gebruik maken van gekwalificeerde testen. De psycholoog moet bezitten over een basis aantekening diagnostiek om deze testen te mogen afnemen en interpreteren. Voor diagnostiek te kunnen uitvoeren zijn er vragenlijsten die u zelf kunt invullen. Echter niet alle testen kunnen door u zelf worden ingevuld of uitgevoerd, zoals een intelligentie test. Deze test moet door een psycholoog of psychodiagnosticus worden uitgevoerd en geïnterpreteerd. De gevolgen van de uitslag van een test kan mee vallen of tegen vallen. Zo kan de diagnose van ADHD een bepaald beeld van iemand geven waar je rekening mee kan houden, maar iemand kan ook een bepaald stigma krijgen waar hij negatieve gevolgen van kan ondervinden. Daarom is een goed gesprek na afname en diagnose stelling van belang zodat indien nodig, u meteen hulp kunt krijgen. Per test afname zijn er kosten aan verbonden, afhankelijk welke test u uitgevoerd wilt hebben, de rapportage of verslaglegging die u wenst en eventuele nazorg van een test. Belt u met uw zorgverzekeraar welke en of hij deze vergoedt en vraagt u aan de onderzoeker naar de prijs van de af te nemen test.


Individuele Therapie

Soms voel je je niet lekker in je vel heb je last van verdriet, angst of een vervelende gebeurtenis waardoor je niet goed kan functioneren. Door middel van cognitieve gedragstherapie ga je in samenwerking op zoek hoe hiermee om te gaan.

Relatie THERAPIE

De basis voor een goede partnerrelatie komt tot stand en houdt stand door de betrokkenheid voor elkaar, het emotioneel verbonden voelen en zich voldoende veilig voelen naar elkaar toe om gedachten en gevoelens uit te spreken.

Gezins Therapie

Soms is de harmonie in het gezin weg dat leidt tot ruzie en onenigheid over soms hele kleine en banale zaken. Met gezin therapie gaan we op zoek waar de oorzaak ligt en hoe de situatie hanteerbaar te maken en weer leefbaar.