Saliance

Petra van Alphen

Saliance@outlook.com

   06 51 93 64 60

Cognitieve & Systeem Therapie

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben volgens deze theorie grote invloed op ons gevoel en gedrag. Wanneer dergelijke gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand gehouden worden. In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt samen of die negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is. Door het veranderen van de gedachtepatronen ten opzichte van problemen, worden zo psychische klachten verholpen

Individuele Therapie

Soms voel je je niet lekker in je vel heb je last van verdriet, angst of een vervelende gebeurtenis waardoor je niet goed kan functioneren. Door middel van cognitieve gedragstherapie ga je in samenwerking op zoek hoe hiermee om te gaan.

Relatie therapie

De basis voor een goede partnerrelatie komt tot stand en houdt stand door de betrokkenheid voor elkaar, het emotioneel verbonden voelen en zich voldoende veilig voelen naar elkaar toe om gedachten en gevoelens uit te spreken.

Gezins Therapie

Soms is de harmonie in het gezin weg dat leidt tot ruzie en onenigheid over soms hele kleine en banale zaken. Met gezin therapie gaan we op zoek waar de oorzaak ligt en hoe de situatie hanteerbaar te maken en weer leefbaar.