Saliance

Petra van Alphen

Saliance@outlook.com

   06 51 93 64 60

Relatie Therapie

Partner-relatietherapie (PRT)

Partner-relatietherapie (PRT), ook wel relatietherapie genoemd is een specifieke vorm van systeemtherapie en psychotherapie waarbij de partners samen in therapie zijn. Vaak bestaan de problemen tussen partners al geruime tijd, Het vragen van hulp aan een therapeut is een eerste stap. In het gesprek zult u moeten vertellen wat de problemen zijn. Dat kan aanvoelen als falen. Het is geen falen maar juist een teken van kracht en een compliment waard dat u de eerste stap heeft gezet.

Uitgangspunten: De interactie in de partnerrelatie therapie tussen beide partners staat centraal. In de therapie staan de problemen van beide partners centraal. Het is namelijk de interactie en wisselwerking tussen beide partners waardoor negatieve spiralen van gedrag kunnen ontstaan. Door onvoldoende afstemming in persoonlijke opvattingen en gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen kunnen spanningen ontstaan in een relatie.

In de therapie worden beide partners zich bewust van de onderlinge reacties op elkaar en vindt er bewustwording plaats van de invloed die zij op de ander hebben. In de therapie wordt aandacht besteed aan gevoelens, verbondenheid, intimiteit, verschil en ruimte voor elk van de partners. De therapeut kan u een opdracht geven om te oefenen met bepaalde zaken in de thuissituatie. Dit betekent dat de therapeut u en uw partner bepaalde opdrachten mee kan geven om thuis te gaan doen. Dit maakt een belangrijk onderdeel uit van de behandeling; het thuis gaan doen en oefenen van wat u tijdens de sessies hebt besproken. Het succes van een PRT is afhankelijk van de mate waarin het huiswerk serieus wordt gedaan. Dit vereist doorzettingsvermogen. Snelle en makkelijke oplossingen zijn er vaak niet, anders had u deze zelf al gevonden. U zult samen keuzes moeten maken waar u het eerst aan wilt werken. De therapeut zal u hierbij helpen.

De theoretische basis is gevormd door systeemtheorie. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met jou eigen achtergrond, je opvoeding en het verleden. En wanneer belastende traumatische ervaringen aan de orde zijn in het bijzonder. Daarnaast vereist elke levensfase specifieke aanpassing van beide partners. Bijzondere gebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, een verhuizing, verandering van baan, zijn gebeurtenissen die extra stress en spanning in de relatie kunnen geven. In de therapie wordt de nadruk gelegd op dat er in het hier en nu gebeurt tussen de beide partners.

Hoe verloopt de partner-relatietherapie?
Partnerrelatietherapie is voor jou samen met je partner. Meestal zijn er zo’n 8 tot 12 sessies nodig en de tijd tussen de sessies zit tussen 1 tot 3 weken. Er volgt een eerste kennismakingsgesprek. Hierin zal de therapeut in overleg met beide partners een beslissing nemen of partner-relatietherapie een positieve bijdrage kan leveren in de relatie. Indien de therapeut en het echtpaar het eens zijn, volgt een afspraak voor gemiddeld 10 gesprekken. Standaard duren de gesprekken 90 minuten per zitting.

Financiering
De behandeling van partner-relatieprobleem als primaire diagnose wordt niet meer vergoed. Dit betekent dat u de behandeling voor partner-relatieproblemen zelf moet betalen.
Partner-relatieproblemen die in de context van een ander probleem bestaan en waarbij dit probleem als primaire diagnose mag worden opgevoerd kunnen worden gefinancierd vanuit de behandeling van deze primaire diagnose. In dat geval gelden de normale financieringsregels vanuit de ziektekostenverzekering.

Tarieven
Relatietherapie: 158 euro / 90 minuten
Kort consult: 90 euro / 50 minuten
Telefonisch consult: 23 euro / 10 min
Email consult: 23 euro / 10 min

Het niet nakomen van een afspraak of indien deze niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

Privacy en klachtenregeling
De privacybescherming die gehanteerd wordt bij het NIP is hier ook van toepassing.

Bezoekadres
Het bezoekadres is in het gezondheidscentrum in Zeelst: “De Bolzen”: Kruisstraat 23 A, 5502 JA, in Veldhoven. Partnerrelatie therapie is op de eerste verdieping aan de rechter kant en staat aangegeven. U vindt daar stoelen waarop u alvast plaats kunt nemen.