Saliance

Petra van Alphen

Saliance@outlook.com

   06 51 93 64 60

Saliance

Saliance is ontstaan vanuit de gedachte dat een sterke samenwerkingsrelatie (tussen therapeut en cliënten) een belangrijke significante voorspeller blijkt van het verloop en succes van de therapie. Dit geldt ook voor de therapeutische alliantie in relatie therapie en dat is wat Saliance bied. Saliance staat voor: betrokken voelen, emotioneel verbonden voelen, voldoende veilig voelen en eensgezindheid over de waarde en doestellingen van de therapie (Savenije, Lawick, Reijmers, 2015). Met andere woorden: bij Saliance voel je je begrepen en gehoord. 

Individuele Therapie

Soms voel je je niet lekker in je vel heb je last van verdriet, angst of een vervelende gebeurtenis waardoor je niet goed kan functioneren. Door middel van cognitieve gedragstherapie ga je in samenwerking op zoek hoe hiermee om te gaan.

Relatie THERAPIE

De basis voor een goede partnerrelatie komt tot stand en houdt stand door de betrokkenheid voor elkaar, het emotioneel verbonden voelen en zich voldoende veilig voelen naar elkaar toe om gedachten en gevoelens uit te spreken. 

Gezins Therapie

Soms is de harmonie in het gezin weg dat leidt tot ruzie en onenigheid over soms hele kleine en banale zaken. Met gezin therapie gaan we op zoek waar de oorzaak ligt en hoe de situatie hanteerbaar te maken en weer leefbaar.