We zullen het erover eens moeten worden dat geen enkele relatie perfect is. Het leven is geen sprookje en kent dan ook zijn ups en downs. Toch kan het voelen alsof de minder leuke tijden te vaak de overhand nemen of is er een duidelijke indicator dat de relatie in een neerwaartse spriaal terechtgekomen is.

Wanneer u op eigen kracht geen uitweg meer ziet, is het vragen van hulp aan een therapeut een stap in de goede richting.

Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie en psychotherapie waarbij de partners samen in therapie gaan.

Vaak komen twijfels over een relatie niet uit de lucht vallen. De problemen tussen partners bestaan al geruime tijd en lijken zich alleen maar op te stapelen. In uw eentje gaat u hier geen oplossing voor vinden. Door de problemen gezamenlijk te erkennen kunt u hier aan beginnen te werken.

De interactie tussen beide partners staat in deze relatietherapie centraal. Het is namelijk de communicatie en wisselwerking tussen beide partners waardoor frictie ontstaat. Door onvoldoende afstemming in persoonlijke gedragingen, gevoelens en verwachtingen kunnen spanningen ontstaan in een relatie.

Relatieproblemen oplossen

In de therapie worden beide partners zich bewust gemaakt van de onderlinge reacties op elkaar, waardoor inzicht ontstaat in de invloed die zij op de ander hebben. In de therapie wordt aandacht besteed aan gevoelens, verbondenheid en intimiteit.

De therapeut kan u een opdracht geven om te oefenen met bepaalde zaken in de thuissituatie. Dit maakt een belangrijk onderdeel uit van de behandeling en het succes van de therapie is afhankelijk van de mate waarin het huiswerk serieus wordt gedaan.

Dit vereist doorzettingsvermogen.

Snelle en makkelijke oplossingen zijn er vaak niet, anders had u deze zelf al gevonden. U zult samen keuzes moeten maken waar u het eerst aan wilt werken. De therapeut zal u hierbij helpen.

Systeemtheorie

De theoretische basis is gevormd door systeemtheorie. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met uw eigen achtergrond, opvoeding en verleden. Daarnaast vereist elke levensfase specifieke aanpassing van beide partners.

Bijzondere gebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, een verhuizing, of verandering van baan, zijn gebeurtenissen die extra stress en spanning in de relatie kunnen geven. In de therapie wordt de nadruk gelegd op wat er in het hier en nu gebeurt tussen de beide partners.

Hoe verloopt de relatietherapie?

De therapie volgt u samen met uw partner. We beginnen met een kennismakingsgesprek en zullen hier, in overleg, een beslissing nemen of partnerrelatietherapie een positieve bijdrage kan leveren aan uw relatie.

Vervolgens zijn er gemiddeld 8 tot 12 sessies nodig. Elke sessie duurt 90 minuten en de tijd tussen elke sessie varieert van 1 tot 3 weken.

De therapie zal bij mij in de praktijk in Veldhoven plaatsvinden. Een afspraak bij u thuis is ook mogelijk.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken of aanvullende vragen te stellen.
    Beroepscode

    Ik werk volgens de beroepscode van het NIP. Deze code is in het belang van zowel de cliënt als de psycholoog en werkt volgens de basisprincipes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

    Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik u over deze beroepscode informeren. Als u ooit het gevoel heeft dat hier niet aan voldaan wordt, dan kunt u een klacht indienen bij de website van het NIP.