De BAPD (Basisaantekening Psychodiagnostiek) is een kwaliteitskeurmerk van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Het keurmerk garandeert dat de afgestudeerde psycholoog een basisniveau aan kennis en ervaring heeft in de algemene psychodiagnostiek. Als supervisor BAPD kan ik het traject begeleiden om dit kwaliteitskeurmerk te behalen.

Voor wie?

Als supervisor kan ik zowel psychologie studenten begeleiden als psychologen die al werkzaam zijn bij een instelling maar graag de Basisaantekening Psychodiagnostiek willen behalen.

De BAPD is voor professionals die verder willen in de loopbaanontwikkeling, meer kennis op willen doen en gedegen psychodiagnostiek willen bedrijven.

Bij Saliance is het mogelijk om supervisie individueel te volgen.

Werkwijze

We starten altijd met een vrijblijvende kennismaking. Daarbij stemmen we de vooropleidingseisen af, gaan na of de BAPD gefaciliteerd wordt vanuit de instelling en stemmen we de verwachtingen af.

Aan het begin van de supervisieperiode wordt samen met de supervisant de supervisieovereenkomst opgesteld.

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Werkplan
  2. Duur van de supervisieperiode
  3. Frequentie en duur van de supervisiegesprekken
  4. Wijze van verslaglegging door de supervisant en
  5. Beoordeling door supervisor
  6. Door de supervisant aan de supervisor te betalen vergoeding

Aan het einde van de supervisieperiode geeft de supervisor een supervisieverklaring af.

Belangrijk! Goedkeuring door een erkende supervisor is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor de afgifte van de BAPD. Alle goedgekeurde casusverslagen worden op inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit getoetst door de BAPD-commissie, hetgeen kan leiden tot een (voorlopige) afwijzing van (een of meer) casusverslagen. In de voorkomende gevallen wordt de aanvragen in de gelegenheid gesteld aanpassingen te maken om alsnog in aanmerking te komen voor de BAPD. Meer weten? Zie hiervoor de website van het NIP.

Kosten en tijd

Afhankelijk van de specifieke situatie, gaan we een samenwerking van ongeveer 9 tot 12 maanden aan , waarbij we gemiddeld eens in de twee weken een sessie inplannen van 60 minuten. Daarnaast reserveren we tijd voor evaluatie.

De kosten zijn €90,- per supervisie sessie van 60 minuten. De sessies zullen bij mij in de praktijk in Veldhoven plaatsvinden.

Neem contact op

Ben je op zoek naar een ervaren en betrouwbare supervisor BAPD in de omgeving Veldhoven en Eindhoven? Dan help ik je graag. Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken of aanvullende vragen te stellen.